Zaanhaven

een wijk met waterwoningen

Naast het historische centrum van Zaandam ligt de Oude Haven met een jachthaven. In de jachthaven wordt ruimte gemaakt voor realisatie van 24 waterwoningen. Met de verkoop van de woningen kan de jachthaven toekomstbestendig worden gemaakt.
De verschijning van de woningen is gebaseerd op de historische Zaanse houtloodsen, waarin hout gedroogd werd. Er zijn vijf typen waterwoningen met ieder zijn eigen lengte, breedte en hoogte. Het samenspel van de typen en de waaiervorm van steigers creëert een spannend ruimtelijk geheel, waarin het water de hoofdrol blijft spelen.

lees verder

Project info

Zaanhaven
Zaandam
Stedebouwkundig plan en 24 waterwoningen
2017-
in opdracht van Oosterwind b.v.

Naast de historische kern van Zaandam ligt de Oude Haven. Deze wordt begrensd door twee bruggen en wordt gebruikt als jachthaven. De nabijheid van het historisch centrum is uniek in Nederland. De jachthaven heeft echter een grondige opknapbeurt nodig. Een deel van jachthaven wordt vrijgemaakt voor de realisatie van waterwoningen. Met de opbrengst van de verkoop van de waterwoningen kan de jachthaven verbeterd worden en toekomstbestendig worden gemaakt.

De hoofdsteiger van de jachthaven ligt tussen de beide bruggen in. De steiger wordt omgevormd tot een publieke boardwalk en ontsluit dan zowel de woningen als de jachthaven. De boardwalk gaat deel uitmaken van de openbare ruimte van de stad en wordt onderdeel van de stedelijke wandeling. Hiermee krijgt Zaandam een publieke ruimte aan het water erbij.
Voor de Oude Haven is in samenwerking met de dienst Stedenbouw van de gemeente Zaandam en met de Supervisor Sjoerd Soeters gezocht naar een typisch Zaanse beeldtaal voor op het water. De verschijning van de waterwoningen is gebaseerd op de vele houtloodsen die in Zaandam stonden. De loodsen -om hout te drogen- stonden tussen water en land in en zijn daarmee een mooie inspiratie om een echte Zaanse waterwoning vorm te geven.

De waterwoningen liggen verdiept in het water om een zo laag mogelijke goothoogte te creëren. De slaapverdieping bevindt zich in de drijvende betonnen bak en de woonverdieping kijkt uit over het water. De gevelbekleding van de woningen is van hout. Een klein overstek geeft een nog lagere goothoogte en maakt de typische vorm die de houtloodsen ook hadden. De woningen hebben een terras aan de waterzijde. Bewoners kunnen hier hun bootje aanmeren.

Verdeeld langs de boardwalk liggen gewaaierd de vijf woonsteigers. Er zijn vijf verschillende woningtypen. Door de layout van de woningen ontstaat ruimtelijkheid en worden zichtlijnen vrijgehouden. Vanaf de hoofdsteiger kijk je tussen de woningen door naar het open water.

Meer