Verbuntterrein

hoe de openbare ruimte de verkaveling bepaalt

Voor een vrijgekomen terrein in Tilburg-Noord is een verkavelingsstudie gedaan.
In fase 1 is er onderzoek gedaan naar verkavelingsmodellen. Daarnaast is in een reeks studies en overleggen het karakter van het buurtje ontwikkeld. En is de samenhang en de verschillende sferen van de buurt bepaald. In fase 2 resulteerde dit in een plan met een dicht en dorps centrum en met groene randen met grote tuinen langs de buitenranden. Drie pleintjes met ieder een eigen karakter vormen het hart van de openbare ruimten van de buurt. Het parkeren is buiten het straatbeeld.
In fase 3 is er onder invloed van de nieuwe marktomstandigheden een nieuw ontwerp gemaakt met behoud van de kwaliteiten. Ruimte voor particulier opdrachtgeverschap is een belangrijk onderdeel van het plan geworden.

Project info

Tilburg
Verkavelingsstudie en stedebouwkundige schetsontwerp
250-300 woningen
2008-2012
in opdracht van Bouwinvest

Downloads

Meer