Reliëf

prijsvraag Seurenheide

De prijsvraag vroeg om een visie voor een ontwerp voor een horeca-paviljoen tussen het Leukermeer en de Zwemplas bij Seurenheide. Omdat geen ontwerp voor een paviljoen gemaakt mocht worden hebben wij het landschap rondom het paviljoen ontworpen en voorgesorteerd op het ontwerp voor het paviljoen.

Verschijningsvorm en beleving paviljoen
Het paviljoen heeft twee gezichten en richt zich zowel op het het Leukermeer als op de zwemplas. De hellende daken van het paviljoen zijn een voortzetting van de aanwezige trappen en taluds. De groene daken zijn als het ware ‘opgetild’ landschap en het programma van het paviljoen is eronder geschoven. De daken zijn toegankelijk, zodat bezoekers uit kunnen kijken over de meren. Hiermee wordt het paviljoen een attractie.

Landschappelijke inpassing
Langs de oever van de zwemplas wordt een nieuw pad gemaakt. Deze begint bovenaan de trappen en volgt de curve van de oever. Voorbij het bomenplein daalt het geleidelijk tot het niveau van het zwemstrand. Het gebogen pad omarmt als het ware de baai van de zwemplas.
Aan de noordzijde begrenst de bosrand de ruimte van de zwemplas. Het paviljoen en het bomenplein gebruiken de bosrand als ‘rugdekking’ en hebben een weids uitzicht over de zwemplas. Het bomenplein ligt direct naast het paviljoen, parallel aan de oever. Het vormt zo een balkon op het landschap.
Met taluds worden de hoogteverschillen vloeiend vormgegeven. Muren en keerwanden worden voorkomen, zodat het paviljoen direct in het landschap staat. Het bomenplein wordt met halfverharding ‘landschappelijk’ vormgegeven. De bomen bieden schaduw en verkoeling in de zomermaanden.
Langs het Leukermeer loopt het wandelpad in een vloeiende curve langs het paviljoen. Vanuit het gebouw is er een zichtlijn over het meer.

Project info

Seurenheide
Visie op ontwerp horeca-paviljoen
2022 Prijsvraag
Architectuur Lokaal

Programma & functionaliteit
Onder de twee hellende daken van het paviljoen bevinden zich twee zalen. Ze zijn los van elkaar te gebruiken en zijn multifunctioneel. De entree en de kiosk liggen aan de voorzijde, duidelijk zichtbaar vanaf de wandelpaden. Het gebouw en het bomenplein liggen op één niveau zodat mindervaliden welkom zijn. Dankzij het glooiende pad (helling ruim 1:20) is voor hen ook het strand bereikbaar.
Het bomenplein heeft een groot terras met zicht op de Zwemplas. Aan de achterzijde van het paviljoen is de entree voor bevoorrading en zijn de publieke toiletten geplaatst.

Het paviljoen wordt energieneutraal
Onze insteek is:
– gebruik maken van passieve zonne-energie door gevels op de zon te richten.
– voorkomen van oververhitting in de zomer door buitenzonwering.
– verwarmen/koelen d.m.v. een warmtepomp die warmte uitwisselt op de bodem van de zwemplas (gesloten systeem) of met de ondergrond.
– PV-panelen voor energieopwekking.
– warmte terugwinning op ventilatielucht (wtw).

Het paviljoen wordt circulairEen circulair gebouw heeft een minimale input van ‘maagdelijke’ materialen, nieuwe materialen en energie, en creëert een maximale waarde om duurzaam tegemoet te komen aan de huisvestingvraag waarvoor het is ontworpen. Wij hanteren de volgende insteek:
– We ontwerpen een structuur, waarmee het paviljoen flexibel is en aanpasbaar in de tijd.
– We beschouwen een gebouw als een tijdelijke samenstelling van componenten, die na hun gebruikscyclus hergebruikt kunnen worden.
– We ontwerpen een structuur die eenvoudig (de)montabel is.
– We zorgen dat de toegepaste materialen hun waarde behouden door de eigenschappen en plek in het gebouw vast te leggen (materialenpaspoort).
– We gebruiken de methode van Stewart Brand. Deze onderscheidt zes ‘lagen’ in een gebouw, die ieder een andere levensduur hebben. We ontwerpen het gebouw zo, dat de lagen eenvoudig van elkaar te scheiden zijn.

Het paviljoen wordt biobased
We denken dat een biobased paviljoen een voorbeeld- en inspiratiefunctie voor het publiek kan hebben. Bovendien past het uitstekend bij een gebouw dat in een natuurgebied wordt gerealiseerd. De voordelen zijn van biobased materialen:
– Ze stoten geen CO2 uit, maar slaan het juist op.
– Ze hebben laag ‘embodied energy’ in vergelijking met andere materialen.
– Ze zorgen voor een gezond binnenklimaat zonder emissie van toxische stoffen.

Stikstof
Het paviljoen wordt gerealiseerd naast een Natura2000 gebied. Bouwen kan een uitdaging worden door de uitstoot van stikstof. Een aantal maatregelen is noodzakelijk om de uitstoot minimaal te houden of zelfs op nul te krijgen:
– De gebouwonderdelen worden maximaal geprefabriceerd, om uitstoot op de locatie te voorkomen.
– Er wordt licht gebouwd, omdat lichte onderdelen met minder transport op de locatie te krijgen zijn.
– Er wordt alleen gebruik gemaakt van elektrisch materieel bij de bouw.

Natuurinclusief bouwen
Het paviljoen is te gast in het landschap:
– Het landschap wordt ‘opgetild’ en het paviljoen er onder geschoven.
– De groene daken worden voorzien van inheemse plantsoorten.
– Regenwater van de daken wordt opgevangen en gebruikt als grijs water.

Meer