Ons Genoegen

Het IJmeer als achtertuin van de stad

Het IJmeer bevindt zich sinds de aanleg van het Noordzeekanaal aan de achterkant van Amsterdam. Wij denken dat het IJmeer als informele achtertuin waardevol is voor de bewoners in de regio en voor de natuur. Door het IJmeer te behouden en nieuwe condities te scheppen voor nieuw recreatief en natuurlijk leven, kunnen meer mensen van het IJmeer genieten. Door het landschap te veraangenamen willen we de individuele achtertuin compenseren en de stedeling behouden voor de stad. Dat doen we door het aanbieden van eilanden, louter en alleen voor recreatie bedoeld: volkstuinen, dacha’s, vakantiewoningen, strandhuizen, campings etc. Om te komen tot zo’n IJmeer met grote verblijfskwaliteit liften we mee op budgetten voor veiligheid en op het baggerprobleem. Vervolgens moeten er vijf regels in acht worden genomen. Dan kan de burger gaan koloniseren.
De regels:
1. In het IJmeer worden geen wegen aangelegd.
2. De eilanden zijn enkel en alleen voor recreatief gebruik.
3. Er mag niet permanent gewoond of gewerkt worden op de eilanden.
4. Elk eiland regelt zelf of in onderlinge samenwerking haar water, riolering en electriciteit.
5. Een eiland mag naar eigen goeddunken worden aangelegd en ingericht binnen de gegeven eilandcontouren.
De bestaande planvorming met een overdosis aan ruimteclaims en geregel vooraf leidt tot trechtervorming in de mogelijkheden. Ruimtelijke ordening kan relatief eenvoudig met een politieke keuze en het scheppen van de juiste condities.

Ins blaue hinein

Ins blaue hinein

Project info

Amsterdam Almere
Eo-Wijers Stichting, Visie toekomst IJmeer
prijsvraag 2006
in samenwerking met Rob Aben Landschapsarchitectuur

Meer