Forten Hollandse Waterlinie

ruimtelijke kwaliteit

Staatsbosbeheer heeft een aantal forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in eigendom. De opgave was de onderscheidende ruimtelijke kwaliteiten van de forten in beeld te brengen.
In de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt een omvangrijk investeringsprogramma uitgevoerd, gericht op de restauratie van de forten en het vergroten van de beleving en de toegankelijkheid voor het publiek.
De insteek van deze verkenning is (volgend op Panorama Krayenhoff) inventariserend en analyserend in plaats van visievormend. Er is gekeken naar de onderscheidende kwaliteiten en potenties van de 15 forten (en aanvullende werken) in relatie tot het omliggende landschap. De verkenning draagt bij aan een ruimtelijke visie van Staatsbosbeheer op de forten en de tussenliggende gebieden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie als richtlijn voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen.

Project info

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Ruimtelijke verkenning
2008
in opdracht van Staatsbosbeheer
in samenwerking met REDscape

Meer