Fort Benoorden Spaarndam

Visie

‘t Fort Benoorden Spaarndam is jarenlang in beheer geweest bij Defensie. In de koude oorlog is er een groot aantal munitieopslagplaatsen -de plofhuizen- gebouwd en een bos aangeplant: het munitiebos. Het fort, het bos en de plofhuizen worden al jaren niet meer gebruikt. Het Fort vormt daardoor een verborgen en stille wereld.
In het voorstel wordt het fort gerenoveerd. Het terrein rond het fort inclusief het bos wordt toegankelijk gemaakt. Ter financiering worden in het bos woningen gebouwd.
Het fort bediende zich van een vrij schootsveld. Bij het in onbruik raken van het fort zelf, is het munitiebos gebouwd in dit schootsveld. Deze historisch gegroeide situatie wordt gerespecteerd. De verschillende verdedigingsstellingen worden zichtbaar gemaakt door het uitgraven en verstevigen van de oude voorstelling.
In het bos wordt een route aangegeven langs de verdwaald liggende bestaande scherfvrije onderkomens. Deze worden ingezet als plek voor kunst.
De bestaande ruimtelijke structuur van de lange lanen in het bos wordt uitgebreid met een aantal zichtlijnen vanaf het fort. De nieuwe bebouwing voegt zich in de ruimtelijke structuur.

Project info

Spaarndam
Visie
2007
in samenwerking met Rob Aben landschapsarchitectuur, Jacques Ninaber, Wil Schagen, Stichting Krayenhoff

Meer